பதிவிறக்க Tamil

தயாரிப்பு அளவுருக்கள் பற்றிய கூடுதல் விவரங்கள், மேலும் விரிவான தொழில்நுட்ப வழிகாட்டுதல், தயவுசெய்து எங்கள் PDF ஐப் பார்க்கவும் அல்லது எங்களை நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளவும்.
ஆங்கிள் ஸ்டீல் கண்காணிப்பு கோபுரம், 35 மீட்டர் திறந்திருக்கும், 5.4 மீட்டர் திறந்திருக்கும்
ஆங்கிள் ஸ்டீல் கண்காணிப்பு கோபுரம், 35 மீட்டர் திறந்திருக்கும், 5.4 மீட்டர் திறந்திருக்கும்

பதிவிறக்க Tamil
30 மீட்டர் மூன்று தூண் சுற்று எஃகு மின்னல் பாதுகாப்பு கோபுரம்
30 மீட்டர் மூன்று தூண் சுற்று எஃகு மின்னல் பாதுகாப்பு கோபுரம்

பதிவிறக்க Tamil
<1>